הזמנת כרטיס ר"ם

טרם מילוי השאלון יש לקרוא בעיון את ההוראות דלהלן:

חשיבותו של השאלון הינה בהיותו מקור נתונים עיקרי ומקורי לכרטיס ר"ם.

מילוי השאלון

מומלץ לקבל מהרופא המטפל את הדף המפרט את מצבך הרפואי ולהיעזר בו בעת מילוי השאלון. עם סיום הזמנת הכרטיס, מומלץ להעביר אותו אלינו במייל או בפקס (ר' צור קשר) לשמירה עבורך.

חובה למלא את כל הפרטים שלידם מופיעה כוכבית אדומה (*). יש לעבור גם על כל שאר הפרטים המבוקשים ולוודא שמולאו כל הפרטים בכל משבצת רלוונטית (כגון: פירוט המחלות והתרופות).

לתשומת לב – את הטפסים יש למלא במונחים המקוריים כפי שהם נרשמו ע"י הרופאים המטפלים.

כל המרה למונחים בינלאומיים תעשה אך ורק ע"י רופא ראפיד מדיסין בע"מ.

עם סיום מילוי השאלון יש ללחוץ "שלח" לסיום התהליך.

הכנת תמונה

לפני מילוי השאלון יש להצטלם צילום דיגיטלי עדכני של הפנים ("תמונת דרכון"). את התמונה יש לשמור (SAVE) בתיקיה. בעת מילוי השאלון, בשלב בו מתבקשת תמונה,יש לצרף את התמונה מתוך התיקיה בה היא נשמרה.

ביצוע בדיקת א.ק.ג. דיגיטלי

לתרשים הא.ק.ג. המופיע על גבי כרטיס ר"ם יש חשיבות רבה בעת ארוע פתאומי, מאחר והוא יאפשר לצוות הרפואי להשוות את תמונת הא.ק.ג. שנלקח בעת הארוע, עם תמונת א.ק.ג. שנלקח בעת רגיעה. זה יאפשר בין השאר לקבוע היקף הפגיעה.

ניתן לבצע בדיקת א.ק.ג. דיגיטלי בקופות החולים, לשמור כקובץ ולצרף לשאלון במקום המיועד לכך.

ניתן לבצע בדיקת א.ק.ג. דיגיטלי גם במשרדנו.  לקביעת מועד לבדיקת א.ק.ג, נא ליצור קשר. עלות בדיקת א.ק.ג. 100 ש"ח.

לתשומת לב!! – תרשים הא.ק.ג חייב להיות כמופיע בכרטיס הדוגמא באתר זה.

עדכון הנתונים

הפרטים המופיעים על כרטיס ר"ם מעודכנים ליום מילוי השאלון. על לקוחותינו לעדכן את הפרטים מיד בעת התהוות שינוי כלשהו ובכל מקרה לפחות מידי שנה. לעדכון הפרטים יש למלא את "טופס עדכון פרטים".

זיהוי

בעת ארוע רפואי, מזוהה בעל/ת הכרטיס לפי התמונה המופיעה על גבי הכרטיס וגם ע"י השוואה בין מספר הזהות/דרכון המופיע על כרטיס ר"ם למספר התעודה המזהה הצמודה לו.

חשוב! חובה לשמור את כרטיס ר"ם בצמוד לתעודה מזהה. זו ההזדמנות להדגיש כי כרטיס ר"ם ממוחשב ולכן במקרה של אבדן ניתן לשחזרו מיידית ללא צורך במשלוח תמונה או כל נתון אחר.

משלוח הכרטיס

הכרטיס מוכן תוך שבעה ימי עבודה. ניתן לקצר את מועד הכנת הכרטיס בעלות של 120 ש"ח נוספים. לקיצור מועד ההכנה, יש להתקשר אלינו. החיוב הנוסף יעשה בעת הזמנת קיצור המועד.

הכרטיס המוכן ישלח לפי הכתובת שתינתן על ידך בשאלון. לחילופין ניתן, לבקשתך, לקבל את הכרטיס במשרדי החברה.

מחירים

כרטיס ר"ם לשימוש בינלאומי – כל המונחים (מחלות ותרופות) מופיעים בצורה הבינלאומית – 288 ש"ח.

כרטיס ר"ם לשימוש בישראל בלבד – כל המונחים מופיעים ע"פ המקובל בישראל) – 199 ש"ח.

עדכון כרטיס ר"ם בתוך שנה מיום הנפקת הכרטיס המקורי – 144 ש"ח.

שחזור כרטיס ר"ם בתוך שנה מיום הנפקת הכרטיס המקורי – חינם

לחברות ולגופים מוסדיים – המחיר מותנה בכמות המוזמנת.

לקבלת הצעת מחיר לרכישה קבוצתית של כרטיס ר"ם או של ברקוד בלבד, נא ליצור קשר.

נא למלא באותיות אנגליות בלבד!
פרטים אישיים
*
*
*
*
מין:
זכר נקבה
*
כתובת:
*
*
+ - - *
+ - -

במקרה של אירוע להתקשר ל:
*
+ - - *
תמונת פספורט:
*
העלה את קובץ התמונה:
מידע רפואי:
*
סוג דם:
אלרגיה:
מכשור:
(קוצב לב, משאבת אינסולין, מכשיר שמיעה)
תרופה:
מחלה:
תמונת א.ק.ג.:
העלה את התמונה:
קוד ארגון: